THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Đón Tết Đà Nẵng 4 ngày

Đón Tết Đà Nẵng 4 ngày

Còn nhận khách Khởi hành: Tết Mùng 2/3/4/5
Người lớn (từ 10 tuổi trở lên) x 6,300,000 6,300,000 vnđ
Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi) x 5,300,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 5 tuổi) x 2,300,000 0 vnđ
Tổng cộng : 6,300,000 vnđ