THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Campuchia - Du xuân chinh phục Angkor

Du lịch Campuchia - Du xuân chinh phục Angkor

Còn nhận khách Khởi hành: 2020-01-26 05:00:00
Người lớn (từ 11 tuổi trở lên) x 4,850,000 4,850,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 11 tuổi) x 4,850,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 11 tuổi) x 3,700,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 1,500,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 2,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (áp dụng với khách hộ chiếu nước ngoài) x 1,600,000 0 vnđ
Visa Campuchia (áp dụng với khách hộ chiếu nước ngoài) x 850,000 0 vnđ
Tổng cộng : 4,850,000 vnđ