THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Campuchia - Hoang sơ Koh Rong

Du lịch Campuchia - Hoang sơ Koh Rong

Còn nhận khách Khởi hành: 2019-07-11 04:30:00
Người lớn (từ 11 tuổi trở lên) x 4,250,000 4,250,000 vnđ
Trẻ em (từ 3 tuổi đến dưới 11 tuổi) x 4,250,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 3 tuổi đến dưới 11 tuổi) x 3,200,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 3 tuổi) x 1,300,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 3,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 1,600,000 0 vnđ
Visa Campuchia (hộ chiếu nước ngoài) x 850,000 0 vnđ
Tổng cộng : 4,250,000 vnđ