THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Canada - Chinh phục bờ Đông

Du lịch Canada - Chinh phục bờ Đông

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 3, 6, chủ nhật
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 45,800,000 45,800,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 39,900,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 16,600,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 14,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 1,260,000 0 vnđ
Phí xin visa Canada x 6,000,000 0 vnđ
Tổng cộng : 45,800,000 vnđ