THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Châu Âu - Du ngoạn mùa thu 5 nước

Du lịch Châu Âu - Du ngoạn mùa thu 5 nước

Còn nhận khách Khởi hành: 2019-11-17 15:40:00
Người lớn (từ 6 tuổi trở lên) x 33,990,000 33,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 6 tuổi) x 29,500,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 10,500,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 8,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Phí xin visa Châu Âu x 4,000,000 0 vnđ
Tiền tips và bảo hiểm x 2,000,000 0 vnđ
Tổng cộng : 33,990,000 vnđ