THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Châu Âu - Lạc về miền cổ tích

Du lịch Châu Âu - Lạc về miền cổ tích

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
Người lớn (từ 11 tuổi trở lên) x 3,790,000 3,790,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 11 tuổi) x 32,990,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 12,990,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 6,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Lệ phí xin visa Châu Âu và chi phí dịch thuật x 5,000,000 0 vnđ
Tổng cộng : 3,790,000 vnđ