THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Châu Âu - Thỏa sức khám phá vùng Baltics

Du lịch Châu Âu - Thỏa sức khám phá vùng Baltics

Còn nhận khách Khởi hành: 2019-09-21 18:15:00
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 50,900,000 50,900,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 43,500,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 15,500,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Lệ phí xin visa Châu Âu và chi phí dịch thuật x 4,000,000 0 vnđ
Tổng cộng : 50,900,000 vnđ