THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Châu Âu - Thưởng ngoạn mùa hè

Du lịch Châu Âu - Thưởng ngoạn mùa hè

Còn nhận khách Khởi hành: 2019-06-11 23:10:00
Người lớn (từ 6 tuổi trở lên) x 36,990,000 36,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 6 tuổi) x 31,500,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 6 tuổi) x 11,500,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 5,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Lệ phí visa Châu Âu x 4,000,000 0 vnđ
Tiền tips và bảo hiểm x 2,000,000 0 vnđ
Tổng cộng : 36,990,000 vnđ