THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Châu Âu - Xứ sở cổ tích

Du lịch Châu Âu - Xứ sở cổ tích

Còn nhận khách Khởi hành: 2019-06-11 15:40:00
Người lớn (từ 6 tuổi trở lên) x 35,990,000 35,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 6 tuổi) x 30,600,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 10,900,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 5,500,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Phí xin visa Châu Âu x 4,000,000 0 vnđ
Tiền tips và bảo hiểm x 2,000,000 0 vnđ
Tổng cộng : 35,990,000 vnđ