THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Châu Phi - Mauritius - Kỳ nghỉ xa hoa

Du lịch Châu Phi - Mauritius - Kỳ nghỉ xa hoa

Còn nhận khách Khởi hành: Hàng ngày
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 77,700,000 77,700,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 69,900,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 58,500,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 15,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 1,260,000 0 vnđ
Tổng cộng : 77,700,000 vnđ