THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Côn Đảo - Thiên đường hoang sơ

Du lịch Côn Đảo - Thiên đường hoang sơ

Còn nhận khách Khởi hành: Hàng ngày
Người lớn (từ 10 tuổi trở lên) x 3,450,000 3,450,000 vnđ
Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi) x 1,725,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 750,000 0 vnđ
Phụ thu khách mang quốc tịch nước ngoài x 400,000 0 vnđ
Tổng cộng : 3,450,000 vnđ