THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Đài Loan - Hàng không 5 sao

Du lịch Đài Loan - Hàng không 5 sao

Còn nhận khách Khởi hành: 2019-04-27 10:50:00
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 12,900,000 12,900,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 12,900,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 10,950,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 3,900,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 5,500,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Lệ phí visa x 1,800,000 0 vnđ
Tổng cộng : 12,900,000 vnđ