THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Đài Loan - Rộn ràng sắc Xuân

Du lịch Đài Loan - Rộn ràng sắc Xuân

Còn nhận khách Khởi hành: 2020-01-27 11:20:00
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 16,990,000 16,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 16,990,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 14,500,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 5,000,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 6,500,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 16,990,000 vnđ