THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Đài Loan - Vui lễ 30/4

Du lịch Đài Loan - Vui lễ 30/4

Còn nhận khách Khởi hành: 2020-04-30 01:20:00
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 12,990,000 12,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 12,990,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 11,700,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 3,900,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 4,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương x 900,000 0 vnđ
Tổng cộng : 12,990,000 vnđ