THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Đông Bắc Việt Nam 5 ngày

Du lịch Đông Bắc Việt Nam 5 ngày

Còn nhận khách Khởi hành: 2020-10-14, 2020-18-11, 2020-23-12
Người lớn (từ 11 tuổi trở lên) x 6,800,000 6,800,000 vnđ
Trẻ em (từ 4 tuổi đến dưới 10 tuổi) x 4,800,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 4 tuổi) x 800,000 0 vnđ
Tổng cộng : 6,800,000 vnđ