THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Hàn Quốc - Nồng nàn sắc thu

Du lịch Hàn Quốc - Nồng nàn sắc thu

Còn nhận khách Khởi hành: 2019-10-18 02:35:00
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 10,900,000 10,900,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 10,900,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 9,900,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 3,600,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 5,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Visa Hàn Quốc (visa đoàn) x 1,600,000 0 vnđ
Visa 5 năm x 3,000,000 0 vnđ
Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương x 700,000 0 vnđ
Khách quốc tịch nước ngoài (nói được tiếng Việt) x 2,000,000 0 vnđ
Khách quốc tịch nước ngoài (không nói được tiếng Việt) x 5,000,000 0 vnđ
Tổng cộng : 10,900,000 vnđ