THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Hawaii - Hòn ngọc Thái Bình Dương

Du lịch Hawaii - Hòn ngọc Thái Bình Dương

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 2, 4, 6 hàng tuần
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 48,500,000 48,500,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 48,500,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 36,400,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 14,550,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 1,260,000 0 vnđ
Tổng cộng : 48,500,000 vnđ