THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Hố Cốc - Bãi biển 4 sao

Du lịch Hố Cốc - Bãi biển 4 sao

Còn nhận khách Khởi hành: Hàng ngày
Người lớn (từ 10 tuổi trở lên) x 690,000 690,000 vnđ
Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi) x 345,000 0 vnđ
Tổng cộng : 690,000 vnđ