THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Hong Kong - Thiên đường mua sắm

Du lịch Hong Kong - Thiên đường mua sắm

Còn nhận khách Khởi hành: 2019-06-28 05:00:00
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 13,990,000 13,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 11,200,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 5,000,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 4,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 13,990,000 vnđ