THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch liên tuyến Mỹ - Canada

Du lịch liên tuyến Mỹ - Canada

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 3, thứ 6 hàng tuần
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 45,900,000 45,900,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 41,400,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 34,500,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 13,800,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 8,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 1,260,000 0 vnđ
Tổng cộng : 45,900,000 vnđ