THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch liên tuyến Mỹ - Canada

Du lịch liên tuyến Mỹ - Canada

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 4, 7 hàng tuần
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 41,500,000 41,500,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 33,900,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 13,900,000 0 vnđ
Phí xin visa Mỹ - Canada x 5,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 41,500,000 vnđ