THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Maldives - Thiên đường nơi hạ giới

Du lịch Maldives - Thiên đường nơi hạ giới

Còn nhận khách Khởi hành: Hàng ngày
Người lớn (từ 6 tuổi trở lên) x 22,900,000 22,900,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 6 tuổi) x 18,800,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 8,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 22,900,000 vnđ