THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch miền Trung - Khám phá Cù Lao Chàm

Du lịch miền Trung - Khám phá Cù Lao Chàm

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 5, 7 hàng tuần
Người lớn (từ 10 tuổi trở lên) x 3,350,000 3,350,000 vnđ
Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi) x 1,675,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) x 1,372,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 1,000,000 0 vnđ
Phụ thu khách nước ngoài x 500,000 0 vnđ
Vé máy bay (từ 2 tuổi trở lên) x 1,900,000 0 vnđ
Vé máy bay (dưới 2 tuổi) x 350,000 0 vnđ
Tổng cộng : 3,350,000 vnđ