THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Mỹ - Bờ Tây siêu khuyến mãi

Du lịch Mỹ - Bờ Tây siêu khuyến mãi

Còn nhận khách Khởi hành: 2020-03-11 12:00:00
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 30,990,000 30,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 28,990,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 11,990,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 8,600,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Lệ phí visa Hoa Kỳ x 5,000,000 0 vnđ
Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương x 2,400,000 0 vnđ
Tổng cộng : 30,990,000 vnđ