THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Mỹ - Chinh phục bờ Tây - MUA 2 TẶNG 1

Du lịch Mỹ - Chinh phục bờ Tây - MUA 2 TẶNG 1

Còn nhận khách Khởi hành: Hàng ngày
Người lớn (thứ 1 và thứ 2) x 31,900,000 31,900,000 vnđ
Người lớn (thứ 3) x 19,900,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 6,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Phí xin visa Mỹ x 5,000,000 0 vnđ
Tổng cộng : 31,900,000 vnđ