THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Mỹ - Khám phá bờ Đông

Du lịch Mỹ - Khám phá bờ Đông

Còn nhận khách Khởi hành: 2020-04-14 11:00:00
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 27,990,000 27,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 25,990,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 10,990,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 7,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Chi phí xin visa Mỹ x 5,000,000 0 vnđ
Tiền tips x 3,000,000 0 vnđ
Tổng cộng : 27,990,000 vnđ