THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Mỹ - Khám phá Chicago

Du lịch Mỹ - Khám phá Chicago

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 3, 4, 5 hàng tuần
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 38,500,000 38,500,000 vnđ
Trẻ em (từ 52 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 33,500,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 12,800,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 38,500,000 vnđ