THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Mỹ - Khảo sát thị trường Hoa Kỳ

Du lịch Mỹ - Khảo sát thị trường Hoa Kỳ

Còn nhận khách Khởi hành: 2019-07-12 12:00:00
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 116,000,000 116,000,000 vnđ
Visa Hoa Kỳ x 5,000,000 0 vnđ
Tổng cộng : 116,000,000 vnđ