THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Mỹ - Kỳ nghỉ tại Miami

Du lịch Mỹ - Kỳ nghỉ tại Miami

Còn nhận khách Khởi hành: Hàng ngày
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 44,600,000 44,600,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 35,800,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 13,500,000 0 vnđ
Tổng cộng : 44,600,000 vnđ