THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Mỹ - Rực rỡ sắc màu Hawaii

Du lịch Mỹ - Rực rỡ sắc màu Hawaii

Còn nhận khách Khởi hành: Hàng ngày
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 58,000,000 58,000,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 52,200,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 43,500,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 17,400,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 15,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 1,260,000 0 vnđ
Tổng cộng : 58,000,000 vnđ