THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Mỹ - Siêu khuyến mãi

Du lịch Mỹ - Siêu khuyến mãi

Còn nhận khách Khởi hành: 2019-06-15 15:40:00
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 33,900,000 33,900,000 vnđ
Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 28,800,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 10,200,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 8,600,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Lệ phí visa Hoa Kỳ x 5,000,000 0 vnđ
Tổng cộng : 33,900,000 vnđ