THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Mỹ - Vi vu bờ Đông - MUA 2 TẶNG 2

Du lịch Mỹ - Vi vu bờ Đông - MUA 2 TẶNG 2

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 3, 4, 6, 7
Người lớn (thứ 1 và thứ 2) x 33,900,000 33,900,000 vnđ
Người lớn (thứ 3) x 20,900,000 0 vnđ
Người lớn (thứ 4) x 20,900,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 7,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 1,260,000 0 vnđ
Phí xin visa Mỹ x 5,000,000 0 vnđ
Tổng cộng : 33,900,000 vnđ