THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Nha Trang - Đảo Điệp Sơn

Du lịch Nha Trang - Đảo Điệp Sơn

Còn nhận khách Khởi hành: Hằng ngày
Người lớn (từ 10 tuổi trở lên) x 3,580,000 3,580,000 vnđ
Trẻ em (từ 8 tuổi đến dưới 10 tuổi) x 2,685,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 4 tuổi đến dưới 8 tuổi) x 1,790,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 1,000,000 0 vnđ
Vé máy bay (từ 2 tuổi trở lên) x 2,400,000 0 vnđ
Vé máy bay (dưới 2 tuổi) x 3,500,000 0 vnđ
Tổng cộng : 3,580,000 vnđ