THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Nha Trang - Miền cát trắng

Du lịch Nha Trang - Miền cát trắng

Còn nhận khách Khởi hành: Hàng ngày
Người lớn (từ 10 tuổi trở lên) x 2,130,000 2,130,000 vnđ
Trẻ em (từ 8 tuổi đến dưới 10 tuổi) x 1,597,500 0 vnđ
Trẻ em (từ 4 tuổi đến dưới 8 tuổi) x 1,065,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 600,000 0 vnđ
Phụ thu vé máy bay x 2,400,000 0 vnđ
Tổng cộng : 2,130,000 vnđ