THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Nhật Bản - Chinh phục cung đường vàng

Du lịch Nhật Bản - Chinh phục cung đường vàng

Còn nhận khách Khởi hành: 2019-08-01 10:50:00
Người lớn (từ 6 tuổi trở lên) x 33,990,000 33,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 6 tuổi) x 28,900,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 10,200,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 7,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 33,990,000 vnđ