THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Nhật Bản - Đón Tết Nguyên đán

Du lịch Nhật Bản - Đón Tết Nguyên đán

Còn nhận khách Khởi hành: 2020-01-28 07:30:00
Người lớn (từ 6 tuổi trở lên) x 34,500,000 34,500,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 6 tuổi) x 29,400,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 10,400,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 5,500,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 34,500,000 vnđ