THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Nhật Bản - Hái trái cây - Tắm onsen

Du lịch Nhật Bản - Hái trái cây - Tắm onsen

Còn nhận khách Khởi hành: 2019-12-18 12:05:00
Người lớn (từ 6 tuổi trở lên) x 18,800,000 18,800,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 6 tuổi) x 16,950,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 5,700,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 4,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 18,800,000 vnđ