THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Nhật Bản - Hấp dẫn Tokyo

Du lịch Nhật Bản - Hấp dẫn Tokyo

Còn nhận khách Khởi hành: 2019-07-12 12:05:00
Người lớn (từ 6 tuổi trở lên) x 24,990,000 24,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 6 tuổi) x 21,250,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 7,500,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 4,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 24,990,000 vnđ