THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Nhật Bản - Khám phá Osaka

Du lịch Nhật Bản - Khám phá Osaka

Còn nhận khách Khởi hành: 2019-09-28 01:20:00
Người lớn (từ 6 tuổi trở lên) x 19,990,000 19,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 6 tuổi) x 17,000,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 5,900,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 4,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 19,990,000 vnđ