THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Nhật Bản - Khám phá Tokyo

Du lịch Nhật Bản - Khám phá Tokyo

Còn nhận khách Khởi hành: 2020-05-28 12:05:00
Người lớn (từ 06 tuổi trở lên) x 17,990,000 17,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 06 tuổi) x 16,200,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 5,400,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 4,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương x 800,000 0 vnđ
Tổng cộng : 17,990,000 vnđ