THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Nhật Bản - Lãng mạn mùa lá đỏ

Du lịch Nhật Bản - Lãng mạn mùa lá đỏ

Còn nhận khách Khởi hành: 2019-11-06 23:05:00
Người lớn (từ 6 tuổi trở lên) x 25,990,000 25,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 6 tuổi) x 20,800,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 7,800,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 4,500,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương x 1,000,000 0 vnđ
Tổng cộng : 25,990,000 vnđ