THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Nhật Bản - Lấp lánh Kim Các Tự

Du lịch Nhật Bản - Lấp lánh Kim Các Tự

Còn nhận khách Khởi hành: 2020-05-20 12:15:00
Người lớn (từ 06 tuổi trở lên) x 25,600,000 25,600,000 vnđ
Trẻ em (từ 02 tuổi đến dưới 06 tuổi) x 23,000,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 02 tuổi) x 7,700,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 5,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 25,600,000 vnđ