THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Nhật Bản - Lễ hội hoa Chi Anh

Du lịch Nhật Bản - Lễ hội hoa Chi Anh

Còn nhận khách Khởi hành: 2020-04-30 12:05:00
Người lớn (từ 06 tuổi trở lên) x 21,500,000 21,500,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 06 tuổi) x 19,400,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 6,500,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 4,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương x 800,000 0 vnđ
Tổng cộng : 21,500,000 vnđ