THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Nhật Bản - Miễn visa

Du lịch Nhật Bản - Miễn visa

Còn nhận khách Khởi hành: 2019-07-26 12:05:00
Người lớn (từ 06 tuổi trở lên) x 31,000,000 31,000,000 vnđ
Trẻ em (từ 02 tuổi đến dưới 06 tuổi) x 26,450,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 02 tuổi) x 9,300,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 7,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 31,000,000 vnđ