THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Nhật Bản - Rực sắc Sakura

Du lịch Nhật Bản - Rực sắc Sakura

Còn nhận khách Khởi hành: 2020-12-26 10:25:00
Người lớn (từ 06 tuổi trở lên) x 31,990,000 31,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 06 tuổi) x 27,200,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 9,600,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 6,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương x 1,000,000 0 vnđ
Tổng cộng : 31,990,000 vnđ