THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Nhật Bản - Vi vu Hokkaido

Du lịch Nhật Bản - Vi vu Hokkaido

Còn nhận khách Khởi hành: 2019-06-15 17:50:00
Người lớn (từ 6 tuổi trở lên) x 32,400,000 32,400,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 6 tuổi) x 27,600,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 10,600,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 6,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 32,400,000 vnđ