THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Nhật Bản - Vui Tết Dương lịch

Du lịch Nhật Bản - Vui Tết Dương lịch

Còn nhận khách Khởi hành: 2019-12-28 12:15:00
Người lớn (từ 6 tuổi trở lên) x 29,990,000 29,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 6 tuổi) x 23,990,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 8,990,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 4,500,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 29,990,000 vnđ