THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Phú Quốc - Du ngoạn đảo ngọc

Du lịch Phú Quốc - Du ngoạn đảo ngọc

Còn nhận khách Khởi hành: Hàng ngày
Người lớn (từ 10 tuổi trở lên) x 4,190,000 4,190,000 vnđ
Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi) x 2,095,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) x 1,048,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 2,300,000 0 vnđ
Phụ thu khách mang quốc tịch nước ngoài x 300,000 0 vnđ
Vé máy bay (từ 2 tuổi trở lên) x 1,800,000 0 vnđ
Vé máy bay (dưới 2 tuổi) x 350,000 0 vnđ
Tổng cộng : 4,190,000 vnđ