THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Phú Quốc - Giá hấp dẫn

Du lịch Phú Quốc - Giá hấp dẫn

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Người lớn (từ 10 tuổi trở lên) x 4,990,000 4,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 10 tuổi) x 3,890,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 350,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 1,200,000 0 vnđ
Phụ thu khách mang quốc tịch nước ngoài x 500,000 0 vnđ
Tổng cộng : 4,990,000 vnđ