THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Phú Quốc - Trải nghiệm thiên đường

Du lịch Phú Quốc - Trải nghiệm thiên đường

Còn nhận khách Khởi hành: Hàng ngày
Người lớn (từ 10 tuổi trở lên) x 2,990,000 2,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi) x 1,945,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) x 748,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 1,100,000 0 vnđ
Phụ thu khách mang quốc tịch nước ngoài x 300,000 0 vnđ
Vé máy bay (từ 2 tuổi trở lên) x 1,800,000 0 vnđ
Vé máy bay (dưới 2 tuổi) x 350,000 0 vnđ
Tổng cộng : 2,990,000 vnđ