THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Phú Yên - Nét đẹp xứ Nẫu

Du lịch Phú Yên - Nét đẹp xứ Nẫu

Còn nhận khách Khởi hành: Hàng ngày
Người lớn (từ 10 tuổi trở lên) x 2,990,000 2,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 8 tuổi đến dưới 10 tuổi) x 2,243,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 4 tuổi đến dưới 8 tuổi) x 1,495,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 600,000 0 vnđ
Phụ thu khách nước ngoài x 500,000 0 vnđ
Vé máy bay (từ 2 tuổi trở lên) x 1,600,000 0 vnđ
Vé máy bay (dưới 2 tuổi) x 350,000 0 vnđ
Tổng cộng : 2,990,000 vnđ